โรงแรมโฟโต้ (Foto Hotel)

สถานที่ตั้ง : 218/9 ถนนกะตะ-ใสยวน ตำบลกะตะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 ราคาเริ่มต้นที่   3,xxx  ...
Foto Hotel