ซีบอกซ์ โฮสเทล (Seabox Hostel)

สถานที่ตั้ง :  26/66 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่าจ.พังงา, เขาหลัก, เขาหลัก, ประเทศไทย 82190 ราคาเริ่มต้นที่...
ซีบอกซ์ โฮสเทล (Seabox Hostel)